Tips til læreren


Det er kanskje bare småting som dere ikke
tenker på, men som vi legger ganske mye merke til.

Her er noen råd fra oss:

Lærere bør være seg selv både når andre
voksne er der og ikke
Lærere skal ikke blande seg inn i
fritidsproblemer, da må han/hun spørre
om det er greit først.
Lærere trenger ikke bli sure når man spør om noe, og ikke skjønner og deretter spør igjen
Det er tragisk med forskjellsbehandling i klassen
Ikke mobb elever etter dialekt
Ikke herme etter elevene sine
At læreren skryter av elevene
At man har myyyye friminutt
At læreren avslutter timen tidsnok slik at vi
får tid nok til å spise og prate
At læreren ikke er altfor streng
Det hjelper ikke å skrike når noen har gjort
noe galt, man må heller spørre hvorfor
Ikke ha noen favoritter
Læreren skal ikke ha tyggis hvis ikke
elevene kan. Ph verdien synker og da er
det de sin skyld om vi får hull
Lærere skal være snille fordi da blir kanskje
elevene roligere og snille
Lærere må gi nok skryt, for da føler elevene
seg mer flinke
En lærer må høre på elevenes kommentarer og meninger, vis ikke føler elevene seg oversett.
Behandle alle likt, være snill
Være snill med elevene når de sliter med oppgaver og ikke vet hvordan de skal gjøres.
Forklare mer
Rettferdig, tålmodig, snill, omtenksom


Håper alle lærere følger dette til alle tider…..

 

© Copyright Forandringsfabrikken | Utviklet av Netpower