Prosjektet


Prosjekt "GodNok" har laget et nettsted til bruk på mellomtrinn og i ungdomskolen. Du er nå på nettstedet for mellomtrinnet.


Dette er en første versjon av nettstedet, endelig versjon er ferdig 1.august


Ideen med prosjektet ble laget i en workshop med ungdom for et par år siden. Temaet var press. Deltakerne beskrev hvordan presset på å være fin nok…søt nok…smart nok…lur nok….tynn nok, oppleves. Ei jente uttrykte at hun bare ønsker å være …god nok. En annen mente at det måtte de lage nettsted om.

Hva skal til for at du kjenner deg god nok?
Hva gjør at du blir populær?
Bør det være sånn?
Hva kan gjøres for at flere skal oppleve at de er gode nok?
Hva må gjøres på skolene?

I 2008 har ungdommer på Hoeggen og Østbyen lagt hodene i bløt.
På denne webben ser dere resultatene fra redaksjonene.

Prosjektet er gjennomført av Forandringsfabrikken
Helsesøstre har bidratt i arbeidet
Organisasjonen Voksne for Barn er samarbeidspartner
Prosjektet er finansiert av Helse- og rehabilitering.

© Copyright Forandringsfabrikken | Utviklet av Netpower